Certifieringsutbildning i Verksamhets- och Ledarskapscoaching

Framtagen 2010 i samarbete med Volvo, SKF, Handelsbanken och ABLC.

Utbildningen har fått en European Quality Award av EMCC, Europas ledande kvalitetsorgan för coachutbildningar. Dessutom, efter arton månaders granskning, på den omfattande Practitioner-nivån vilket garanterar kvalité och djup.

Omfattning: 10 dagar under sex månader + individuell uppföljning av egna träningen

Utbildare: Olle Anfelt, Gregor Schill mfl

Pris: 55.000:-.  Inklusive dokumentation, DISC, lunch, fika och certifiering. Moms tillkommer. Privatpersoner kan kostnadsfritt delbetala på 24 månader. Företag kan betala på 2 terminer.

Individuell DISC-profil ingår i utbildningen. Mellan modulerna arbetar deltagarna med tillämpningsuppgifter.

En certifieringsutbildning i verksamhetsrelaterad coaching för Dig som:

 • Arbetar som verksamhetsbaserad chef/ledare
 • Önskar arbeta som coachande chef/ledare
 • Arbetar inom HR-området
 • Arbetar eller vill arbeta som interncoach
 • Vill arbeta som professionell extern Business Coach

Utbildningen ger Dig djup teoretisk kunskap om, träning i och förutsättningar för ett coachande ledarskap och praktisk och personlig coaching med inriktning mot verksamhet och ledarskap. Du lär dig skilja på och coacha grupper och team. Du blir också automatiskt medlem i ABLC´s coachnätverk och får tillgång till marknadsnyheter, events och handledningsträffar.

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning har deltagaren såväl en stark personlig plattform för det fortsatta ledarskapet som väl utvecklade kunskaper om det praktiska coacharbetet. Under utbildningen utvecklar deltagaren ett personligt ledarskap, byggt på modern coachingteori och praktisk erfarenhet. Det innebär att Du efter utbildningen:

 • kan analysera och diskutera begreppet Business Coaching
 • har tillgång till ett antal modeller att tillämpa i coachingprocessen
 • har utvecklat, presenterat och argumenterat för Din personliga ledarskaps- och coachingfilosofi
 • har ett coachande förhållningssätt
 • kan sätta in coaching i ett organisations- och företagskulturellt sammanhang
 • har praktiserat dina kunskaper internt under minst 100 timmars ”avsiktlig träning”

Utbildningens form

Utbildningen bygger på att utveckla Dig i Din roll som coachande ledare, intern eller extern coach genom möten med människor, teoretiska studier, reflektion och praktisk tillämpning. Hemstudier i form av instuderings- och träningsuppgifter varvas med obligatoriska kursdagar. Under hela utbildningen står samtalet på olika arenor i fokus: samtalet med Dig själv i form av reflektion, samtalet mellan Dig och övriga deltagare, samtalet mellan Dig och kursledarna samt samtalet som pågår på Din arbetsplats och i Din vardagsmiljö. Totalt omfattar utbildningen 10 dagars lärarledd utbildning, inklusive två föreläsningsdagar med gruppreflektion samt två dagars certifieringsprocess. Individuella handledningssamtal med professionella coacher ingår som ett stöd i processen. För certifiering krävs dessutom godkänd intern praktik omfattande minst 100 timmars ”avsiktlig träning”. Antalet deltagare är begränsat till 16 personer.

Datum:

Tider
09:00-16:30

Utbildningens innehåll

 • Coaching – egentligen
 • Personligt Ledarskap – ledarskap inifrån och ut
 • Coaching som grundläggande förhållningssätt
 • Att arbeta som professionell Business Coach
 • Coachingprocessen
 • Coachande ledarskap – individ- och situationsanpassat
 • Grupp- och teamcoaching
 • Verksamhetsbaserad coaching, ledaren som coach
 • Att utvärdera coachingens betydelse för arbetet

Förväntningar på deltagare

Du måste ha tillgång till träningsmiljö som erbjuder möjligheter till tillämpning av coaching och det coachande förhållningssättet. Genomförd, godkänd utbildning och praktik leder till en certifiering som Verksamhets- och Ledarskapscoach.

Lärare och handledare

Olle Anfelt

 • Beteendevetare, Mental Coach och Ledarskapsansvarig inom svensk elitidrott.
 • Erfaren utbildare inom coachande ledarskap och business coaching.
 • Utvecklade bl.a. Sveriges första akademiska uppdragsutbildning i ämnet coaching.
 • Håller i coachingutbildningar inom såväl offentliga sektorn som näringsliv och idrott.

Gregor Schill

 • Certifierad Internationell Business Coach.
 • Mångårig bakgrund som ledare i en högpresterande miljö i näringslivet.
 • Licensierad Mental Coach.
 • Håller utbildningar inom skola, kommun, näringsliv och idrott.

Camilla Rudevärn

 • Certifierad Internationell ICC Coach och ABLC Business & Leadership Coach.
 • Examinator systematiskt kvalitétsarbete.
 • Pedagogisk bakgrund.
 • Handleder coacher, coachar chefer enskilt och i grupp samt utbildar inom coaching, coachande förhållningssätt och gruppcoaching.

Sagt av deltagare:

Utbildningen har gett mig en djupare insikt om mig själv och färdigheter och konkreta processer/verktyg för business-/leadership coaching. Tryggheten att jag kan coacha.
– Ekkehard Schwartz, Vice President Transformation, Volvo Car Corporation

Utbildningen har gett mig kunskaper i coaching som kan omsättas till kompetens i min vardag som ledare.  Lärt känna min personlighet och mina drivkrafter på ett bättre sätt.
– Helena Torége, Enhetschef, SCB

Tack så mycket för en extremt givande utbildning!!!
– Johan Stenson, HR-Coach, Volvo Car Corporation

 Utbildningen ger Dig djup teoretisk kunskap om, träning i och förutsättningar för praktisk och personlig coaching med inriktning mot det egna ledarskapet och den egna verksamheten.  Det coachande förhållningssättet står i fokus.

Du blir genom utbildningen automatiskt medlem i The Association of Business and Leadership Coaching´s coachnätverk och får tillgång till nyheter och events, se www.ablc.se.

Information
Längd:
10 dagar under sex månader + individuell uppföljning av egna träningen
Plats:
Storgatan 3 , Göteborg
Investering:
55.000:-. Inklusive dokumentation, DISC, fika och certifiering. Moms tillkommer. Privatpersoner kan delbetala kostnadsfritt på 24 månader. Företag kan välja att betala på en eller två terminer.
Max deltagare:
16
Kursledare:
Olle Anfelt, Gregor Schill mfl
Anmälan & info:
Telefon:
031 - 701 75 05
Sök