Coaching

Vad är Coaching?

Söker du någon att bolla dina tankar med?   Någon som tror på dig, stödjer och utmanar dig samt ger dig feedback. Antingen som stöd i din nuvarande situation eller i en förändring mot nya spännande mål.

Då är coaching något för dig!

Vi skräddarsyr upplägg som passar just dig, din situation och dina utmaningar.

Vi kan erbjuda företag coaching av samtliga medarbetare.  Vårt coachnätverk avlastar interna ledare och ger medarbetarna det stöd och den utmaning som leder till optimala resultat.

Executive Coaching
Avkastningen på ledarcoaching kan vara väldigt stor.

Företagsledare har ofta en ensam position. De förväntas ha många svar och ta många beslut. Det kan vara svårt att inom organisationen finna någon att tala med om den press och de svårigheter som upplevs. De kan behöva någon att prata med om sina egna mål, drömmar, tvivel och problem.

Executive Coaching fyller denna mycket viktiga funktion. En ledare som mår och fungerar optimalt har en enormt positiv effekt på sitt företag.

Business Coaching
Business Coaching stödjer företag genom att utveckla människorna som driver dem.

Business Coaching handlar om att stödja människor i deras professionella frågeställningar. Coachingen vänder sig till ledare, mellanchefer, medarbetare och grupper. Det kan handla om måluppfyllnad, medvetenhet, ansvar, kommunikation och effektivitet.

Coaching av nyckelpersoner och specialister är den mest fokuserade användningen av företagets resurser eftersom de ges exakt där de behövs.

Coaching är även det bästa sättet att följa upp konsultverksamhet eller utbildning.

Många företag erbjuder idag sina medarbetare coaching istället för kurser och utbildningar. Coaching anses ge mer långsiktiga, positiva effekter som dessutom implementeras i verksamheten.

Sök