Prestationer på Elitnivå

  • Hur skapas vinnande organisationer, lag och individer?
  • Vilka faktorer avgör?
  • Vad kan idrott och affärsliv lära av varandras prestationer?

Hög och jämn prestation är något som förväntas nuförtiden.  Ledare och medarbetare har som uppgift att leverera resultat – dag efter dag.

Naturligtvis krävs medveten träning och förberedelse samt professionella rutiner och strategier även inom företagsvärlden!

Våra program och utbildningar ger ledare, team och medarbetare nya kunskaper, verktyg och vanor för att dagligen kunna prestera på toppen av sin förmåga.

Våra olika program:

  • Medarbetarkraft                                  
  • Från Chef till Coach                          
  • Peak Performers                                  
  • Vinnande Lag                                       
  • Anti-Stress                                               

Samtliga program omfattar teori, praktik och gruppövningar och kan följas upp av individuell coaching.  Medvetenhet,  förberedelse, ansvar, handling och reflektion är nyckelord.

Vi håller utbildningarna när det passar er, dag- eller kvällstid.  Våra olika coacher delar med sig av sina olika specialiteter.

Ny forskning visar att då hela grupper/team genomgår en utbildningprocess tillsammans tillgodogör man sig och börjar implementera de nya kunskaperna.  Det blir värt investeringen!

Kontakta oss för mer detaljerad beskrivning av programmen och våra olika utbildare.

Mental Träning

Mental Träning är ett fantastiskt verktyg för att må och fungera bättre. Det fungerar verkligen och är fortfarande underskattat.

Genom att jobba med målbilder, självbild, attityd och känslor kommer du att känna ökad trygghet, säkerhet och kontroll.

Vi använder även mindfulness, yoga och meditation som verktyg för att skapa mental styrka.

Vi arbetar med idrottare på elitnivå som vill lära sig utnyttja och vinna det mentala spelet.

 

Sök