Om oss

Gregor Schill. Coachutbildning Göteborg.

Gregor Schill

E-post: gregor@schillcoaching.se

Boka coaching med Gregor Schill

Gregor Schill är huvudansvarig för våra utbildningar och företagskoncept.  Han coachar individer och grupper, håller föredrag om coaching, coachande ledarskap och mental träning samt utbildningar i dessa ämnen. Gregor arbetar även mycket med peak performance inom idrotten.

Med sin erfarenhet från näringslivet coachar Gregor gärna chefer, specialister och nyckelpersoner.

 • Certifierad Internationell ICC-Coach
 • Certifierad Internationell Business Coach via ICC och ABLC
 • Certified Mental Coach
 • Diplomerad Stresscoach vid SLH och Stresscoachutbildare
 • Certifierad i DISC och GDQ
 • Diplomerad Teamcoach vid SLH
 • NLP Practitioner
 • NLP-Idrottscoach vid SLH
 • Certified Meditation Instructor – OWA 2016

Åsa Schill. Coaching.

Åsa Schill

E-post: asa@schillcoaching.se

Boka coaching med Åsa Schill

Åsa Schill är ansvarig för Schill Coachings utbildningen till Certifierad Föräldra- och Familjecoach.

Åsa Schill arbetar med utbildning, individuell coaching samt verksamhets- och ledarskapscoaching främst inom skola, förskola och kommun.

Åsa är är verksamhetsansvarig för www.Family-Lab.se sedan 2008 och har sedan dess haft förmånen att arbeta tillsammans med och utbilda sig för den danske författaren och terapeuten Jesper Juul. Åsa är huvudansvarig på Family-Labs Seminarie- och Familjehandledarutbildning som funnits i Sverige med stor aktivitet.

Utbildningar

 • Internationellt Certifierad ICC Life Coach 2005
 • PUMT Mental Träning via Skandinaviska Ledarhögskolan 2007
 • Seminarie- och Familjehandledarutbildning med Jesper Juul och Family-Lab 2009
 • Ettårigt Träningsprogram Familjeterapi med Jesper Juul 2009-2010
 • Internationellt Diplomerad Kundaliniyoga och Meditationslärare 2008-2010
 • Certifierad ABLC Verksamhets- och Ledarskapscoach 2011-2012
 • Diplomerad NLP Practitioner juni 2012 via Skandinaviska Ledarhögskolan
 • Relationskompetens pedagogernas värld, Helle Jensen 2012
 • Professionellt Föräldrasamarbete, Helle Jensen 2013
 • Diplomerad Standup Comedy – Fridhems Folkhögskola 2015
 • Diplomerad Processledarutbildning med Kaospiloterna 2016
 • KBT Psykoterapi Steg-1 terapeut 2016-2019

18485959_10154622776608106_8083083971496427488_n

Sofia Holländer

E-post: shccoach@gmail.com

Boka coaching med Sofia Holländer

Sofia Holländer

Bor: Göteborg/Stockholm

Tel. 0708 680889

shccoach@gmail.com

Sofia har bred erfarenhet inom internationella organisationer, nyetableringar såväl som växande organisationer inom olika branscher. Mångårig erfarenhet av eget företagande utomlands och i Sverige där ledarskap, teambuilding och coachning varit centralt.

Under senare år har mindfulness, stresshantering, hälsa och sport i kombination med mental träning med livsstilcoaching för unga blivit hennes specialitet.

– Handelshögskolan, Göteborg

 • Philip T. English Financial Services-Oxford, portföljförvaltning
 • Portfolio manager, Private Banking, Lloyd Bank, Madrid
 • Nationell agent för Glyderm (amerikansk hudvårdsprodukt)
 • Konsultbyrå i egen regi (internationella företagsbildningar) Madrid
 • Intercultural Training (kursverksamhet för expatriots i samarbete m Utrikesdep)
 • Utbildad ABLC- Mindfulness & Mental Träning
 • Utbildad ABLC- Verksamhets- och Ledarskapscoaching
 • Verksam som ABLC- Verksamhets- och Ledarskapscoach sedan 2016

Olle Anfelt

Olle Anfelt

 • Beteendevetare, Coach- och Ledarskapsansvarig inom svensk elitidrott
 • Utvecklade Sveriges första akademiska uppdragsutbildning i ämnet coaching
 • Håller coachutbildningar inom såväl offentlig sektor som näringsliv och idrott
 • 20 års erfarenhet av Business Coaching

Ulrika Kragell

Ulrika Kragell

Erfaren projektledare,utbildare och kursutvecklare med många års erfarenhet av arbete i medlemstyrda organisationer, som nu arbetar med coachning, processledning,föreläsningar och utbildningar med olika samarbetspartners bl.a Family-lab, Röda Korset, Rädda Barnen.

Den största skatten av erfarenheter har jag fått när jag varit ute och mött hundratals olika arbetsplatser och de människorna som gör sin verksamhet. Varje inblick i deras vardag och liv har gjort mig rikare varje gång.

Den största källan till min egen utveckling, sker tillsammans med min familj, där jag kan finna den ärligaste återkopplingen och viljan att lära känna varandra lite mer för varje dag.

Förutom att ha jobbat och drivit olika former av företag, använder jag mig av mina kunskaper från.

 • Pedagogisk Projektledning
 • Pedagogisk Retorik
 • Processledning
 • Verksamhets- och ledarskapscoach
 • Familje- och föräldracoach
 • Seminarie- och familjehandledare Family-lab

 

David Schill

David är vår yngsta medarbetare. Hans intresse för idrott, träning och lagutveckling gör honom till en inspirerande handledare för blivande Sports Coacher.

 • Lovande fotbollsspelare
 • Utbildad Sports Coach
 • Sportjournalist
 • Driver egen välbesökt blogg och app om fotboll

 

Camilla Rudevärn

Camilla Rudevärn

Arbetar idag med coaching på individ-, grupp-, verksamhets- och organisationsnivå.

Coachar chefer individuellt och i grupp i deras roll som ledare, men också med fokus på strategiskt arbete och verksamhetsutveckling inom den verksamhet eller det område där de är chef.

Har handlett andra coacher inom ABLC och utbildar också inom gruppcoaching.

Har en pedagogisk bakgrund och har under lång tid arbetat som lärare i svenska, musik och IT. Kompetensutvecklar förstelärare och annan pedagogisk personal inom coaching, ett coachande förhållningssätt och ett coachande ledarskap samt kollegacoaching med fokus på att utveckla professionen.

Utbildningar:

 • Ceritifierad Internationell ICC-coach, Skandinaviska Ledarhögskolan
 • Ceritifierad ledarskaps- och verksamhetscoach enligt EMCCs riktlinjer, ABLC
 • Certifierad Recoverycoach
 • Diplomerad Gruppcoach
 • Genom gått utbildning och varit examintator inom SIQ:Systematiskt kvalitetsarbete, utmärkelsen Bättre Skola.

Övriga utbildningar:

 • Musiklärarlinjen, Tvåämnesutbildning Göteborgs Universitet
 • Diverse kurser IT och lärande Göteborgs Universitet

Lärarlyft IT och lärande Uppsala Universitet

Pia Moberg

Pia Moberg

Pia Moberg har utbildningar och ger inspirationsföreläsningar med focus på interkulturell kommunikation och ledarskap. Målgrupper är bland andra företag och organisationer med medarbetare och leverantörer från olika kulturer, globala team som är utspridda i världen och måste kommunicera effektivt i virtuella miljöer. Hon har även förberedande kulturträning inför utlandsvistelse för företag.

 • Certified Business Coach at The Association of Business Leadership Coaching (www.ablc.eu) 2012 (certified by EMCC)
 • Certified International Coach at Scandinavian International University (www.slh.nu) 2011 (member of International Coaching Community, certified by European EMCC)
 • Fil dr. vid Göteborgs universitet 2002 i ämnet Japanska studier, Institutionen för orientaliska språk.

Schill Coaching AB samarbetar även med väl utvalda mentorer och partners. Läs mer.  

Sök